top of page

Leveransprojekt och genomförande

Leveransprojekt

SundCom har all den kompetens och erfarenhet du behöver för att din investering i en ny företagslösning ska bli framgångsrik. Vi kan medverka genom hela eller delar av projektet – helt enligt önskemål och behov.

I rollen som projektledare för installationsprojekt samordnar vi underleverantörer, bevakar kvalitén och säkrar teknik och funktionalitetet i projekt. 

Vi kan även bistå i avgränsande delar i leveransprojektet, exempelvis med

  • kunddatainsamling

  • funktionstester

  • integration av olika system vid sammanslagning av verksamheter

Genomförande

Handen på hjärtat – har du medarbetarna med dig? 

 

En investering i ett nytt kommunikationssystem  är oftast en investering för att uppnå bättre lönsamhet genom lägre kostnader och effektivare kommunikationer och processer. Helt avgörande för att nå målet är att medarbetarna är positiva till förändringarna, är inkluderade i processen och ser möjligheterna med den nya lösningen.

Vi brinner för att göra användarna delaktiga och tar gärna rollen som projektledare för implementeringsprojekt alternativt genomför avgränsande aktiviteter såsom

  • Framtagning av informationsmaterial, manualer och interaktiva användarstöd

  • Utbildning av telefonister, agenter, administratörer och medarbetare

  • Genomförandet av workshops och informationsaktiviteter

bottom of page