top of page

Goodwill
Workshop 1 dag

Den mänskliga kommunikationen spelar en mycket viktig roll för att företagets kontakter med omvärlden skall fungera bra och göra professionella intryck. Oavsett hur vi kommunicerar via telefon, e-post, Facebook, chatt eller på webbplatser ska bemötandet vara serviceinriktat och målgruppsanpassat. Kvaliteten i kontakten med kunden avgörs framförallt av faktorer som bemötande, beteende, service, attityder och sättet att hantera kunddialogen på. Frontpersonalen är nyckelpersoner då det gäller att skapa goda kundrelationer.

 

För vem?

Workshopen vänder sig till dig arbetar i kundfronten och som har många kontakter via telefon.

Syfte och mål

Under workshopen skapar vi en samsyn för en professionell kommunikation och ett bra bemötande i telefonsamtal och vid personliga möten.

 

Vi erbjuder en workshop som:

 • skapar en tydlig förståelse för de kommunikativa verktyg som finns till förfoganden i kunddialogen

 • är ett forum för diskussion som ger en direkt koppling till yrkesrollen

 • engagerar och stimulerar till ett eget agerande som påverkar kundupplevelsen positivit

 

Ur innehållet
 • Professionell och enhetlig service

 • Samtalsuppbyggnad; struktur för kunddialogen

 • Kommunikations- och samtalsteknik

 • Bemötandeguide

 • Sanningens ögonblick – mötet med kunden

 • Professionellt, personligt och privat förhållningssätt

 • Språk och ordval

 • Röst och tonfall

 • Påverkan/Attityd/Inställning

 • Avslut

bottom of page