top of page

Coaching Kundbemötande

Personal som arbetar med kundservice har en mycket viktig roll i kommunikationen med kunderna. Vi följer servicegivarens arbete i syfte att utveckla en bra service. Det är ett ständigt pågående arbete som bl a består av noggranna observationer och återkopplingar. En kontinuerlig, rak och motiverad återkoppling på utfört arbete är ett av våra viktigaste verktyg. Som utomstående ser man saker som personalen oftast inte ser.

För vem?

Personal som arbetar med kundservice

Syfte och mål

Syftet med coachingen är att träna personalen i att vidareutveckla sig i kunddialogen, med fokus på en serviceinriktad, tydlig och effektiv kundkommunikation. Genom att lära sig en anpassad kunskap och få verktyg och metoder för professionell kommunikation i alla kundmöten kommer medarbetaren genom coachingen få en ökad medvetenhet om hur dialogen påverkar kundens upplevelse.

Arbetssätt

Arbetssättet är upplevelsebaserat där teorierna omsätts i praktisk handling. Coaching är lika mycket en attityd som en metod. Det handlar om att stötta för bättre resultat.

  • Medlyssning och vägledning

  • Personlig återkoppling

  • Personlig träningsplan

 
Omfattning

Programmet omfattar ½ dag per medarbetare, bestående av

  • 2 timmar medlyssning och vägledning

  • 45 minuter personlig återkoppling/vägledning

     

bottom of page