top of page

eLearning - kunskap Online

Är det värt 5 kr i månaden att få full valuta för din investering? SundComs eLearning och interaktiva användarstöd är marknadens vassaste och mest kostnadseffektiva verktyg för dig som vill kommunicera effektivt.

Programmet är utformat så att det går snabbt och enkelt att hitta den information du söker. Det är interaktivt och ger dig förutsättningar att repetera så ofta du behöver samt att du omvandlar kunskapen till din unika arbetssituation. För att stimulera inlärningen är samtliga kurser uppbyggda med text, ljud och bilder.

Interaktivt användarstöd på nätet

Driftsättningen av ett nytt telekomsystem är en av leveransprojektets mest kritiska faser. Här gäller det att få användarna att snabbt komma igång med alla nya funktioner. Med SundComs interaktiva användarstöd kan användarna snabbt och enkelt hitta den information de behöver för att kunna använda systemet fullt ut.

Skräddarsydd eLearning

I organisationer med omfattande telekommunikation, exempelvis Contact Centers, är det ofta av affärsstrategisk betydelse att kundservice och effektivt handhavande av telefonin är i världsklass.

SundCom har med framgång utvecklat och levererat skräddarsydda eLearning program, som med policys och värderingar som grund lyfter företagets kundservice.

bottom of page