top of page
Ge företagets ansikte ett lyft!

SundCom har sedan starten 2002 certifierat telefonistfunktionen i ett antal landsting, kommuner och stora företag. Slutresultatet är ett påtagligt lyft för hela organisationen såväl som för den enskilde medarbetaren.

Mål

Målet med certifieringsprogrammet är att alla medarbetare ska arbeta på ett enhetligt sätt efter dokumenterade rutiner för att kunna ge en professionell och säker service som ska leda till:

 • Ökad effektivitet.

 • Ökad förmåga att nå uppsatta mål

 • Ökad allmän tillfredsställelse och trivsel.

 

Certifieringsprogrammet omfattar: 
 • Informationsmöte med all berörd personal

 • Medlyssning/coaching och vägledning

 • Individuell återkoppling/vägledning

 •  Slutvärdering/sammanfattning

 • Gruppmöten för framtagande av dokumenterade rutiner och en samordnad profil

 • Presentation av framtaget rutinförslag

 • Uppföljning och certifiering med utdelning av diplom

 • Revision

Certifiering av telefonist-/receptionistfunktion

bottom of page