top of page

Management

Service Management

Service Management innebär att vi tar ett fullt eller delat ansvar för er telefoni. Detta kan ske periodvis vid hög belastning, sjukfrånvaro, semester eller tills vidare. Vi kan hjälpa dig inom tre områden:

 • Help Desk

 • Beställarfunktion

 • Systemadministration

Contact Center Management

Att leda ett Contact Center innebär att spela på många spelplan samtidigt. Det gäller bland annat att kunna förstå tekniken, hur man organiserar verksamheten, bemanningsplanering samt utveckling och styrning av medarbetare.

Exempel på områden som vi kan hjälpa till med:

 • Etablering av planeringsprocesser för bättre och effektivare tillgänglighet

 • Kanalstrategier (för samtal, mail, chat, sociala medier etc)

 • Kravspecifikationer och upphandling av work force management

 • Utveckling av röststyrda lösningar

 • Strategier för mål, mätning och uppföljning

 • Skapa förståelse hos ledning, chefer och medarbetare för drivkrafterna inom ett Contact Center

Certifiering av telefonist-/receptionsfunktion

För att en telefonist/receptionistfunktion ska kunna vara konkurrenskraftig krävs det ständiga förbättringar och förnyelser i verksamheten. Certifieringsprogrammet innebär att vi tillsammans arbetar fram ett enhetligt och strukturerat arbetssätt för att ständigt kunna förbättra och vidareutveckla verksamheten.

Syftet med certifieringsprogrammet:

 • Att få en motiverad och kundserviceinriktad personal med rätt attityd mot såväl kunder som mot kollegor och med förmågan att hantera och lösa kundernas dagliga problem och önskemål på ett positivt och trevligt sätt

 • Att finna en enhetlig samtalshantering och enhetliga rutiner

 • Att krav från kunder uppfylls av alla inom enheten

bottom of page