top of page
Vem sköter telefonin när du inte kan?

För de flesta är telefonin en strategisk funktion. På många företag och myndigheter är det en person som ansvarar för telefonin, vilket innebär en sårbarhet och vid många tillfällen en hög arbetsbelastning.

Service Management innebär att SundCom tar ett fullt eller delat ansvar för er telefoni. Detta kan ske periodvis vid hög belastning, sjukfrånvaro, semester eller tills vidare. Stödfunktionen erbjuds inom tre områden:

 

Helpdesk

Vi erbjuder en helpdesk som hanterar alla telefoniärenden. Vi hjälper medarbetare vid användarfrågor oavsett om de sitter i en kundtjänst eller är en smartphoneanvändare på fältet. Vi hanterar felanmälningar mot operatör- och systemleverantör.

Beställarfunktion

Oavsett om det är ett eget telefonisystem eller kommunikation som tjänst kan vi sköta beställarfunktionen, som nybeställningar och ändringar av anknytningar och tjänster. Även beställningar av telefoner, headset och tillbehör.

Systemadministration

Vi tar hand om systemadministrationen. Uppdaterar kunddata i telefonisystem, abonnentdatabas och active directory.

Service Management

bottom of page