top of page
SundComs Partnerprogram
Medverkan i din kunds leveransprojekt

Ju bättre leverantörens och kundens projektorganisationer speglar varandra desto effektivare och lönsammare blir leveransprojektet för båda parter, inte minst för dig som leverantör. Vi kan

 • kvalitetssäkra kundens och ditt projekt med en samordnande projektledare

 • stärka kundens projektorganisation med projektledare och projektresurser

 • stärka kundens projektorganisation med resurser för implementering i organisationen

 • stärka kundens driftorganisation, så att de egna resurserna kan fokusera på leveransprojektet

Mervärden för dig som partner
 • Vi minskar belastningen på servicedesk genom ett optimalt användande av kundens lösning tack vare utbildning, användarsupport och interaktiva användarstöd.

 • Vi kompetensutvecklar dina medarbetare i presale och servicedesk

 • Vi bistår vid framtagning av erbjudanden

 • Vi säkrar kundnöjdhet och lojalitet genom uppföljning av projektuppdrag i samverkan med din säljorganisation. Samtidigt identifierar vi kundbehov och nya affärsmöjligheter.

 • Vi identifierar kundbehov med hjälp av statistik och beteendeanalys från eLearning och interaktiva användarstöd.

Medverkan i ditt leveransprojekt
 • Projektledning

 • Workshops

 • Kunddatainsamling

 • Funktionstester

 • Utbildning och information

 • Interaktivt användarstöd/eLearning

 • Systemanpassade tangentbord

 • Driftstöd/kom igång stöd till telefonist och användare

 • Användarsupport

 • Uppföljning av kundtillfredsställelse

Nya affärsmöjligheter

Vårt nätverk av professionella konsulter ger dig en rad möjligheter att maximera kundnöjdhet, samt skapa mervärden och nya affärsmöjligheter genom att exempelvis:

 • Utveckla kundens medarbetare med kundkontakt i sin yrkesroll genom utbildning och coaching

 • Effektivisera och certifiera kundens telefonist-/receptionist funktion

 • Förse kund med resurser för drift och förvaltning

 • Effektivisera kundens Contact Center

bottom of page