top of page

Lärarledda webbutbildningar i Trio och CMG

 

SundCom erbjuder både öppna och kundanpassade webbinarier, där deltagaren får en grundläggande genomgång i aktuellt program för att snabbt och enkelt kunna komma igång att arbeta.

Kurser som med fördel kan hållas via webbinarier är:

  • Uppgradering från tidigare versioner

    • Administratörsutbildningar

    • Agent- och telefonistutbildningar

  • Kom igång som Agent (handläggare)

  • Uppföljningsutbildningar

  • Statistikutbildningar

  • Utbildningar för slutanvändare

 

Klicka här för kursschema öppna webbinarier.

Kontakta oss för information om kundanpassade webbinarier.

Snabbt – Enkelt – Kostnadseffektivt

 

Webbinarier – Kunskap On Line

bottom of page