top of page
Utnyttja ditt system fullt ut

SundCom har utbildat Sveriges telefonister, agenter, administratörer och telefonanvändare sedan 2002 och är marknadsledande sedan 2007. Vi har kompetens på de stora telekomsystemen och anlitas av de större systemleverantörerna i Sverige att utbilda deras kunder. 

Mångårig telekombakgrund och beprövad pedagogik gör att våra utbildningskonsulter genererar optimalt utnyttjande av ditt företags telekominvesteringar.

Telekomutbildningar

Utbildning, användarstöd och support

Utbildning på dina villkor

Självklart ser vi till att du får den kunskap du behöver på det sätt som passar dig. Kontakta oss, så kommer vi gemensamt fram till vilken metod du får bäst nytta av:

  • lärarledd utbildning på plats hos dig

  • eLearning eller ett interaktivt användarstöd

Eller en kombination av båda metoderna!

Användarstöd vid driftstart

Driftsättningen av ett nytt telekomsystem är en av leveransprojektets mest kritiska faser. Här gäller det att få användarna att snabbt komma igång med alla nya funktioner.

 

En konsult från SundCom finns på plats på driftsdagen för att hjälpa telefonister, agenter och telefonanvändare att utnyttja sitt nya program på ett optimalt sätt. Målet är att alla användare ska kunna känna sig trygga med det nya systemet.

Interaktiva användarstöd

SundComs interaktiva användarstöd är det perfekta verktyget för användarna att snabbt och enkelt hitta den information de behöver för att kunna använda systemet fullt ut.

bottom of page