top of page

Kundservice och bemötande

Kvaliteten i kontakten med kunden avgörs framförallt av faktorer som bemötande, beteende, service, attityder och sättet att hantera kunddialogen på. Oavsett hur vi kommunicerar via telefon, e-post, Facebook, chatt eller på webbplatser ska bemötandet vara serviceinriktat och målgruppsanpassat.

 

Det är alltid upplevelsen hos den vi möter som räknas. Upplevelsen kan vara helt avgörande för en kunds val av leverantör.

SundCom Group har många års erfarenhet av utbildning i kundservice för all personal som jobbar med telefonisystem. Vi brinner för att hjälpa telefonister och kundtjänstpersonal utvecklas i sin yrkesroll. Vi lyssnar, tipsar, coachar, stödjer och certifierar.

Coaching Kundbemötande

 

Syftet med coachingen är att vidareutveckla sig i kunddialogen, med fokus på en serviceinriktad, tydlig och effektiv kundkommunikation.

Det är ett ständigt pågående arbete som bl a består av noggranna observationer och återkopplingar. En kontinuerlig, rak och motiverad återkoppling på utfört arbete är ett av våra viktigaste verktyg. Som utomstående ser man saker som personalen oftast inte ser.

Se även Certifiering av telefonist-/receptionistfunktion

Goodwill
Workshop under 1 dag

Workshopen vänder sig till dig, som arbetar i kundfronten och som har många kontakter via telefon. Under workshopen skapar vi en samsyn för en professionell kommunikation och ett bra bemötande i telefonsamtal och vid personliga möten. Vi skapar tillsammans ett forum för diskussion, som ger en direkt koppling till yrkesrollen och skapar en tydlig förståelse för de kommunikativa verktyg som finns till förfoganden i kunddialogen

bottom of page